Ay: Aralık 2020

[voiserPlayer] “Aramızda devletsiz sürdürülebilir bir toplum hayal edenler var. Bu liberteryen anarşitler veya anarko-kapitalistler modern devletin birçok faaliyetinin piyasanın kendiliğinden…