Göç Sorunu

21. yüzyılda göç sorunu, hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok bölgesinde birçok başka problemi beraberinde getiren bir sosyolojik mesele olarak kendini gösteriyor. Daktilo1984, göç meselesini disiplinlerarası bir perspektifle değerlendiren içerikler yayınlayarak bu konudaki kamusal tartışmaya katkıda bulunmaya devam ediyor.