İletişim

Yazı göndermek için: editor@daktilo1984.com

Genel Yayın Yönetmeni:
Enes Özkan

Yayın Kurulu:
Burak Bilgehan Özpek
Doğan Gürpınar
İlkan Dalkuç
Evren Çelik Wiltse
Caner Gerek

İçerik Editörü:
Burak Durgut

Çeviri Editörü:
Çağla Taşkın