Başkanlık Sistemi Projesi

A la Turca başkanlık sistemi, sadece idari sistem için değil, aynı zamanda ekonomi ve dış politika gibi yönetişimin farklı yönlerini de etkilemiştir. Daktilo1984, başkanlık sistemine geçişin, Türkiye’nin iç siyasi atmosferini, ekonomik performansını ve dış politika yapımını nasıl şekillendirdiği konusunda kapsamlı bir yazı dizisi hazırladı.