Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA FORMU

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni tarafımca okunmuş ve aktarılan hususlar hakkında gerekli açıklamalar tarafıma yapılmış olmakla aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin işlenmesine rızam vardır.

1. İnternet sitenize abone ve/veya e-bülten listesine kaydedilmek üzere kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin Daktilo 1984 tarafından işlenmesine;
2. İşlenen kişisel verilerimin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nin “4” numaralı başlığında sayılan üçüncü kişilerle paylaşılmasına;
3. Sunmuş olduğum kişisel veri niteliğindeki bilgilerin sitenize abone ve/veya e-bülten listesine kayıtlı olduğum sürece usulüne uygun olarak saklanmasına rıza gösteriyorum.