Ay: Şubat 2022

[voiserPlayer] Kovid-19 salgını tahminimizden daha fazla şeyi değiştirdi hayatımızda. Sadece kişisel mutsuzluğumuzdan bahsetmiyorum. Bizlerin siyasal ve ekonomik sistem içindeki rolü…