Selim Yıldırım

Doktora Öğrencisi, TOBB ETÜ

Türkiye-AB İlişkileri Çerçevesinde Yeşil Mutabakat

Türkiye-AB İlişkileri Çerçevesinde Yeşil Mutabakat

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile ilk teması 12 Eylül 1963 günü Ankara Anlaşması ile kurdu. Anlaşmayı imzalayan İsmet İnönü Birliği; “beşeriyet tarihi boyunca insan zekâsının vücuda getirdiği en cesur eser” olarak nitelendirmiştir. Ankara Anlaşması’nın amacını belirten ve en çok dikkat çeken 2. Maddede ise şu şekilde belirtilmiştir: “Anlaşma’nın amacı, Türkiye

Yeni Bir İklim Anlaşması: Yeşil Mutabakat

Yeni Bir İklim Anlaşması: Yeşil Mutabakat

Küresel iklim anlaşmaları artık gündelik yaşantıda bile sık sık karşılaştığımız kavramlara dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ilan edilen uluslararası iklim anlaşmaları bir taraftan süreç içinde kendini güncellerken, diğer taraftan ulaşılamayan hedefler yerini yenilerine bırakmıştır. 1985 Viyana Sözleşmesi, 1987 Montreal Protokolü, 1997 Kyoto Protokolü, 2015 Paris Anlaşması gibi uluslararası iklim anlaşmalarının