Gürkan Özturan

Gazeteci, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) Koordinatörü