Doğan Gürpınar

Siyaset Bilimci, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

[voiserPlayer] Anti-entelektüalizm daha çok sağla özdeşleştirilse de gördüğü işlev sebebiyle aslında tüm keskin hatlı siyasi-ideolojik odaklarca paylaşılmaktadır. Böylece kapalı devre…