Doğan Gürpınar

Siyaset Bilimci, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

[voiserPlayer] Rusya’nın Ukrayna işgaliyle iki hakaretamiz tabir hızla kullanıma girdi: “Rusçuluk” ve “NATOculuk”. Elbette kimse bu tabirleri üzerine almamakta ve…