Doğan Gürpınar

Siyaset Bilimci, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

[voiserPlayer] İlker Aytürk’ün 2016’da Birikim dergisinde yayınladığı ve adı “post-Kemalizm yazısı” kalan makalesinde bir kuşak entelektüellerinin hem Türkiye siyasal konjonktüründe…