Berk Esen

Dr. Öğretim Üyesi, Bilkent Üniversitesi,

Rekabetçi Otoriterliğin Feminist Yorumu

Rekabetçi Otoriterliğin Feminist Yorumu

Son dönemde bazı demokratik ve otoriter ögeleri aynı anda barındıran ‘rekabetçi otoriter’ (competitive authoritarian) rejimlerin dünya genelinde çok yaygın hale geldiğini görüyoruz. Bu rejimler, kapalı otoriter sistemlerden farklı olarak muhalefet partilerinin seçimlere katılmasına ve kâğıt üstünde bu seçimleri kazanarak iktidara gelmesine imkân tanır. Hatta bazı durumlarda muhalefet partileri, yerel veya