Rüveyda Çelenk Yılmaz

[voiserPlayer] Toplumsal kutuplaşmaya dair farkındalığımızın zirve yaptığı günler yaşıyoruz. Toplumun farklı katmanları mevcut durumun iyileştirilmesi gerektiği konusunda mutabık. Herkes yüksek…