Sosyoloji

Toplumlar Tanımlanması Zor Yapılardır [voiserPlayer] Toplumlar çok yönlü yapılardır ve pek farklı kurumların birbirleriyle etkileşimlerinden müteşekkil canlı organizmalardır. Bu organizmalar;…