Onur Alp Yılmaz

Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi.

Biden’ın Irak Karnesi

Biden’ın Irak Karnesi

Joe Biden, ABD’nin 46. Başkanı seçildi. Türkiye, kendi payına yaşadığı her olaydan bir kutuplaşma çıkarabilme yetisini bu seçimde de göstermeyi başardı. Peki, Türkiye açısından da önemli bir başlık olan ABD’nin Ortadoğu politikası bu seçimden çıkan tablodan nasıl etkilenebilir? Bunu anlayabilmek için Biden’ın Irak Savaşı hakkında söyledikleri ve önerdikleri ve yaptıklarına

CHP Kurultayı: Her şey gerçekten yolunda mı?

CHP Kurultayı: Her şey gerçekten yolunda mı?

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı yapıldı. Üzerine çokça yazılıp-çizildi, yorumlar yapıldı. Benim bu yazıyı yazmak için bir süre beklememin nedeni de bu yorumları beklemek ve takip etmek istememden kaynaklıdır. Benim kurultaydan aldığım ilk izlenim, CHP’nin politika üretmeye değil, politika yapmaya talip olduğudur. Yani CHP, bugünkü siyasi koşulları bir bağımsız değişken olarak

Çöküşten Kurtuluşa Meşveretten Milli İradeye: Ulusal Egemenliğin Türkiye’deki Serencamı

Çöküşten Kurtuluşa Meşveretten Milli İradeye: Ulusal Egemenliğin Türkiye’deki Serencamı

  Bu yazının temel amacı, bir yandan  her biri sayfalarca işlenebilecek Osmanlı’nın çöküş edebiyatından, modernleşme çabalarına, modernleşme çabalarından parlamento girişimlerine ve bu girişimlerden Cumhuriyet’e ulaşan süreci özetlerken, diğer yandan da Atatürk Devrimi’nin milli karakterini yansıtan parlamentosunun Osmanlı dönemindeki girişimlerden farkını ortaya koymaktır. Çünkü, Türk modernleşmesini tarihsel bir süreklilik içinde adım

80. Yıldönümünde Köy Enstitüleri: Modernleşme Projesinin Bir Parçası

80. Yıldönümünde Köy Enstitüleri: Modernleşme Projesinin Bir Parçası

Osmanlı eğitim sistemi, Selçuklulardan devralınan geleneksel İslami eğitim anlayışına dayanmaktaydı. Bir Din ü Devlet olan Osmanlı’da eğitim sistemini düzenleme yükümlülüğü de dini kurumlara ait olmuştur. Bunun sonucunda, eğitim büyük kentlerde dahi Osmanlı halk kitlesinin ekseriyetine ulaşamamış ve bir elit uğraşı olmaktan öteye geçememiştir.   Osmanlı’da, 19. Yüzyılın ortalarına, yani reform hareketlerine

Alevilerin CHP’lileşme Sürecine Tarihsel Bir Bakış

Alevilerin CHP’lileşme Sürecine Tarihsel Bir Bakış

Aleviler ve CHP arasındaki ilişkinin günümüzde karşılıklı bağımlılık (interdependence) ilişkileri üzerinde şekillendiğini söylemek çok da yanlış olmaz. Aleviler, CHP’nin kitlesel olarak en geniş oy tabanını temsil ettiklerinden, CHP için bir olmazsa olmazdır. Bunun yanında, CHP de Aleviler için inançlarından dolayı sistemden dışlanmamaları için olmazsa olmaz bir müttefik. Devletin Sünni çoğunluğu

Yeni Kutsiyetin Oluşum Aracı Olarak Nutuk ve Tepkiler

Yeni Kutsiyetin Oluşum Aracı Olarak Nutuk ve Tepkiler

Bu yazı, dört yazılık yazı dizisinin son halkası olacaktır. Geçen yazıda da belirttiğim gibi, Nutuk incelenirken, onu iki bölümde incelemek daha doğrudur. Bu bağlamda, ilk yazıda Nutuk’un amacı ve kapsamı ve içeriği anlatılmıştır. Nutuk’la ilgili yazıların ikincisini oluşturan bu yazıdaysa Nutuk’un içeriğine ve suçlamalarına karşı verilen tepkiler ve yeni rejimin

Hesaplaşmadan Meşruiyet Arayışına: Nutuk

Hesaplaşmadan Meşruiyet Arayışına: Nutuk

Bir önceki yazımda, bu yazımın konusunun Nutuk olacağından bahsetmiştim. Ancak ciddi bir itham ve polemik kitabı olan Nutuk’u da anlayabilmek için, bu eseri iki bölümde incelemek gerektiğini düşünüyorum. Bu bölümlerin ilkini oluşturacak olan bu yazıda, Nutuk’un amacı ve kapsamı ve içeriğinden bahsedeceğim. Bu bölümlerin ikinci kısmını oluşturacak olan bir sonraki

Lozan’dan Nutuk’a Gazi: Primus Inter Pares

Lozan’dan Nutuk’a Gazi: Primus Inter Pares

Bir önceki yazımda, zafer öncesindeki Mustafa Kemal algısına değinmiş ve talep gelmesi durumunda sürecin devamını yazacağımdan bahsetmiştim. Öncelikle yazımı okuyan ve bana geribildirimde bulunan, süreci bir yazı dizisi halinde yazmam için beni iştahlandıran herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonraki yazılarıma, Daktilo1984’te devam edeceğim. İlk yazımda zafer öncesindeki Mustafa Kemal algısına

Zafer Öncesi Mustafa Kemal Algısı: Mesih mi yoksa Beşer mi?

Zafer Öncesi Mustafa Kemal Algısı: Mesih mi yoksa Beşer mi?

Atatürk’le ilgili yıllardır tartışılagelen bir konu vardır: Atatürk kendini bir tanrılaştırma süreci içine girmiş midir, yoksa böyle bu tartışma tarihin sübjektif yorumlarının bir sonucu olarak mı doğmuştur? Öncelikle bu tartışmayı yürütürken, bu süreci iki döneme (1930’dan önce ve sonra) ayırmak gerekmektedir. Bu yazının ana odak noktasıysa 1930 öncesi döneme, hatta