Begüm Burak

Dr., Siyaset Bilimi

Teknoloji Çağında Yönet(e)meme Sorunu: Çevrimiçi Sansür

Teknoloji Çağında Yönet(e)meme Sorunu: Çevrimiçi Sansür

Sansür meselesi günümüzde demokrasi ve özgürlükler tartışması bağlamında sıklıkla gündeme gelen bir konu. Sansür konusu dolaylı da olsa ifade özgürlüğü bağlamında ünlü filozof Kant tarafından da dikkate alınmıştır. Kant, ifade hürriyetini en zararsız özgürlük olarak nitelendirmiş ve insanları kendi başlarına birer amaç olarak görmüştür. Kant’a göre insanlar özgür, kendi kaderini