Barış Uzun

Sosyal Bilimci, Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Felsefe

“Hükümdarlardan, devlet adamlarından ve halklardan; tarihten ders almaları istenir. Ancak deneyim ve tarih, halkların ve hükümetlerin tarihten bir şey öğrenmediğini…

[voiserPlayer] Baştan belirteyim: Bu, toplumsal meselelere dair felsefi bir denemeymiş gibi sunulmaya çalışılan utangaç politik bir yazı değil. Bu, düpedüz…

[voiserPlayer] İnsanlar eğer kuvvetli bir tarihsel bilince sahip değillerse politik ve toplumsal olayların gidişatını kendi kısa ömürlerinde edindikleri tecrübelere referansla…

[voiserPlayer] Hegel, Bamberg’de Bamberger Zeitung’un editörlüğünü yaptığı 1807 yılında “Kim Soyut Düşünür?” (Wer Denkt Abstrakt?) başlıklı bir makale yayımlar. Daha…