Barış Uzun

Sosyal Bilimci, Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Felsefe

Baştan belirteyim: Bu, toplumsal meselelere dair felsefi bir denemeymiş gibi sunulmaya çalışılan utangaç politik bir yazı değil. Bu, düpedüz belli…

İnsanlar eğer kuvvetli bir tarihsel bilince sahip değillerse politik ve toplumsal olayların gidişatını kendi kısa ömürlerinde edindikleri tecrübelere referansla düşünür…

Yeryüzünde bugüne dek hemen her koşulda yaşayabilmemizin arkasındaki başlıca unsur olan türümüze özgü olağanüstü adaptasyon becerisi, bir açıdan lanetli bir…