Ay: Mart 2023

[voiserPlayer] O,Allah.O,Alemlerin rabbi.O,Rahman,Ve rahim.O,Kendisinden başka tanrı olmayan,Tek.O,Eşi,Benzeri,Çocuğu olmayan.O,Evvel,Başlangıcı olmayan.O,Ahir,Sonu olmayan.O,Zahir,Her şeyde beliren.O,Bâtın,Gözlerden gizlenen.O,Altı gündeYedi kat göğü bina eden,Birbiri ile ahenk…