Rabia Nur Kartal

Siyaset Bilimci, Doktora Öğrencisi

19. yüzyılın sonlarında, Osmanlı’daki bağımsızlık hareketlerinin yol açtığı toprak kayıpları ve Batılı güçlerin İslam coğrafyası üzerindeki sömürgecilik faaliyetleri karşısında devleti…

Cinsel sınır mekânlarının analizine odaklanan Mernissi’nin başyapıtı Peçenin Ötesi, çıkış noktasını şu soru ekseninde şekillendirmektedir: “Bu kadar çok sevdiğim Medine…