Rabia Nur Kartal

Siyaset Bilimci, Doktora Öğrencisi

[voiserPlayer] 19. yüzyılın sonlarında, Osmanlı’daki bağımsızlık hareketlerinin yol açtığı toprak kayıpları ve Batılı güçlerin İslam coğrafyası üzerindeki sömürgecilik faaliyetleri karşısında…