Ay: Şubat 2023

[voiserPlayer] Türkiye’nin kentleşme sürecinde, neredeyse her zaman sadece kat pazarlığı yapıldı. Bu pazarlıktan başarılı çıkanlar, şehirde tutunmayı, sınıf atlamayı, zenginleşmeyi…