Yasir Yılmaz

Tarihçi, Avusturya Bilimler Akademisi

[voiserPlayer] “…Siz Avrupalı oryantalistleri Edward Said gibi mi düşünüyorsunuz?… Ben entellektüel olduğu konusunda bile şüpheliyim.” “İslam dünyası hakkında ne biliyorsak,…