Türkiye çok partili bir rejime geçtiğinden bu yana siyasi partiler yönünden çeşitliliği oldukça yüksek bir ülke olagelmiştir. AKP iktidarı birçok partiyi kendi içinde eritmiş olsa da son dönemde siyasal alan özellikle sağ partiler açısından tekrar oldukça hareketli bir döneme girilmiştir. 

D84 Araştırma ve Analiz Birimi olarak, son dönemdeki bu hareketliliğe ışık tutmak amacıyla siyasal hayatımızın önde gelen partilerini inceliyor ve seçmenlere rehberlik etmesi amacıyla kamuoyunun ilgisine sunuyoruz. 

İkinci raporumuzda raportörümüz Emrah Aslan son dönemdeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken İYİ Parti’yi inceliyor.