Ay: Kasım 2023

[voiserPlayer] Mustafa Suphi, şüphesiz ki Türk solunun en önde gelen efsanevi simalarından birisidir. Kendisi Türkiye Komünist Partisi’nin ilk Merkez Komitesi…