Ay: Şubat 2021

[voiserPlayer] Çok kıymetli Daktilo1984 okurları, Sizlere bu yazıyı derin bir üzüntü içinde yazıyorum. Belki hatırlarsınız eski yazılarımdan. Bir siyaset bilimci…