Ay: Temmuz 2023

[voiserPlayer] Baştan belirteyim: Bu, toplumsal meselelere dair felsefi bir denemeymiş gibi sunulmaya çalışılan utangaç politik bir yazı değil. Bu, düpedüz…