Yerden Yüksek‘in bu bölümünde, Pınar Bilgin ile uluslararası ilişkilerde merkez-çevre teorilerini ve çevrenin aslında nasıl merkezin kurucularından biri olduğunu konuşuyoruz. Aynı zamanda bu perspektiften ana akım uluslararası ilişkiler teorilerinin hem teorik hem de metodolojik çerçevede değerlendirmesini yapıyoruz.

İlgili makaleye erişmek için; https://dergipark.org.tr/en/pub/uidergisi/issue/64665/960548