Medyaya Erişim

Medyaya Erişim ve İfade Özgürlüğü, Daktilo1984’ün Fritt Ord ile iş birliği içerisinde, Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğü sorunlarına dikkat çekmek için yürüttüğü bir projedir.