Asterisk2050

Asterisk2050, değişen iklim ve çevre algısını bilimsel bir tavırla araştıran ve sürdürülebilir kalkınma politikaları öneren bir Daktilo1984 projesidir.

Dünyanın önemli bir değişim sürecinde olduğu açıktır. En azından benim gibi bir siyaset bilimcinin gözünden bakıldığında uluslararası sistemdeki hareketliliği görmemek…