Ay: Aralık 2023

[voiserPlayer] Furedi, “Düşünceye, sanata, kültüre, eğitime yani her şeye sahip olmak isteyen, arayıştan yorulmuş, uğraş vermekten güçsüz düşmüş, düşünmekten hiç…