Ay: Aralık 2022

[voiserPlayer] Cinsel sınır mekânlarının analizine odaklanan Mernissi’nin başyapıtı Peçenin Ötesi, çıkış noktasını şu soru ekseninde şekillendirmektedir: “Bu kadar çok sevdiğim…