Mehmet Doğan

M.A., Bath University

Erdoğan’ın Psiko-Politik Olarak Önemi: Yaşayan Bağ Kurucu Nesne Rolü

Erdoğan’ın Psiko-Politik Olarak Önemi: Yaşayan Bağ Kurucu Nesne Rolü

Türkiye siyasetinin uzun yıllardır içerisinde bulunduğu süreç, sosyologlar ve siyaset bilimciler tarafından çeşitli boyutlarıyla ele alınmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ak Parti, Türkiye’de seçmenlerin %60’ına karşılık gelen ve ‘sağ partilere oy veren’’ seçmenlerin %42-52’sinin oyunu almaktadır. Bu makalede, Erdoğan liderliğinin seçmende bu boyutlarda karşılık buluyor oluşunun psiko-politik boyutu tartışılacaktır. Geçtiğimiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşümü Nasıl Hızlandırabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşümü Nasıl Hızlandırabilir?

İstanbul depremi, bilim insanları tarafından yaşanılması kaçınılmaz olarak tespit edilmiş ciddi bir afet olarak tanımlanmaktadır. En geç 30 yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenilen ve geçtiğimiz aylarda yaşanılan deprem felaketleri ile de olası risklerin kamu kurumları tarafından ciddiyetle ele alındığı deprem gerçeği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığını alarma geçirdi.

2023 Seçimleri Hedefinde Örgütsel Tipoloji ve Strateji

2023 Seçimleri Hedefinde Örgütsel Tipoloji ve Strateji

2018 Haziran ayında yapılmış Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, herhangi bir erken seçim olmaması halinde 2023 yılı ortasında tekrarlanacaktır. Seçimlere giderken hiç kuşkusuz ülkenin içerisinde bulunduğu koşullar; ekonomi, dış politika, kamu hizmetleri gibi hususlar önem arz edecektir. Partiler, seçim arifesinde başlatacakları kampanyalarla seçmeni ikna yarışında olacaklardır. Kampanyaların yapı taşları iletişim

Bir Siyaset Tümörü Olarak Popülizm ve Popülizmle Başa Çıkma Kılavuzu

Bir Siyaset Tümörü Olarak Popülizm ve Popülizmle Başa Çıkma Kılavuzu

Popülizm, tarihin her döneminde çeşitli boyutlarda işlenmiş ve günümüzde de çeşitli argümanları kullanarak siyasiler tarafından işlenmekte ve yükseltilmekte olan bir siyaset ve söylem üretme biçimidir. Demokratik kurum ve aktör çeşitliliğinin azalması ve demokratik standartların düşmesi ile popülizmin arttığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla demokrasi ile popülizmin ters orantılı bir ilişkisi olduğunu ifade etmek

Türkiye’de Siyasi Söylem ve Liderlik Stratejisi: Otantik Liderlik

Türkiye’de Siyasi Söylem ve Liderlik Stratejisi: Otantik Liderlik

Siyasi söylemlerin tarihin her döneminde toplumun ya yönetim biçimini ya da karar alma süreçlerindeki ikna unsurunu belirlemede doğrudan etkin araçlar olduğu noktasında şüphe yoktur. Düşünür, siyasi erk sahibi ya da hatip düşüncesini belirli yöntemlerle muhataplarına ulaştırmak için çeşitli argümanlar oluştururlar. Bu argümanlar söylemlerde yerleşir ve belirli bir hedefe ya da