Salih Yasun

Doktora Öğrencisi, Indiana Üniversitesi

DEVA Partisi Merkezi Hareketlendirdi mi?

DEVA Partisi Merkezi Hareketlendirdi mi?

Deva Partisi 9 Mart 2020’de siyasete kendisini merkezde konumlandırarak başladı[1]. Bu bağlamda geçmişte farklı akımlarda siyaset yapmış ve siyasete yeni girmiş kişileri bünyesinde bir araya getirdi. Çok sesliliği parti içinde sağlayarak ideolojiler üstü siyaset yapmak günümüz Türkiye’sinde hem birçok fırsatı hem de riski barındırıyor. Oy potansiyeli bakımından AKP’nin sağdan aşırı

Ali Babacan, Parmak Şıklatmak ve Kurumsal Değişim

Ali Babacan, Parmak Şıklatmak ve Kurumsal Değişim

Kuruluşundan geçen üç aylık süre boyunca, Babacan ve ekibinin farklı sorunlara getirdiği çözüm önerilerinden Deva Partisi’nin Türkiye’nin otoriterleşme sürecinden çıkış stratejisini anlamaktayız. Örneğin, Cüneyt Özdemir ile 25 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirdiği bir Youtube yayınında Babacan, seçilmiş iradenin parmak şıklatmasıyla basın özgürlüğünün temin edilebileceğini ifade etmiştir. Yine Babacan, 9 Haziran 2020

Polemik | Bir Etkileşim Aracı Olarak “I am delighted”

Polemik | Bir Etkileşim Aracı Olarak “I am delighted”

Doğan Gürpınar’ın Daktilo 1984’te yayınlanan ““I am Delighted to…..”: Akademisyen Pornosu Üzerine” başlıklı yazısı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Makaleyi önemli bir tartışma konusunu başlattığı için faydalı bulmakla beraber, gerek akademik tarih üzerinde gerçekleştirdiği kurumsal değerlendirmelerinde gerekse sosyal medya etkileşimleri üzerinde yaptığı çıkarımlarında bir takım eksiklikler olduğunu düşünmekteyim. Gürpınar yazısında