Salih Yasun

“Entelektüeller ve Sosyalizm” adlı çalışmasında Hayek, entelektüellerin sınırlı bilgilerine rağmen toplumsal fikirleri rahatlıkla etkileyebileceğini anlatır.[1] Hayek’in makalesini yazma amacı, entelektüellerin…