Salih Yasun

[voiserPlayer] “Entelektüeller ve Sosyalizm” adlı çalışmasında Hayek, entelektüellerin sınırlı bilgilerine rağmen toplumsal fikirleri rahatlıkla etkileyebileceğini anlatır.[1] Hayek’in makalesini yazma amacı,…