Özgür Özdemir

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Lisans Öğrencisi

RTÜK Matruşkası #2: Yaptırım Tehditleri

RTÜK Matruşkası #2: Yaptırım Tehditleri

RTÜK’ün, faaliyet alanı bakımından ifade ve basın hürriyetinin inceleme alanına girdiği için siyasi unsurların sınırlı olduğu, klasik kamu kurumlarından farklı ve yürütme ile alt-üst ilişkisi olmadığı özerk bir yapısı vardır. Medya alanında düzenleyici ve denetleyici otorite olan RTÜK, kuruluşundaki misyonundan 2010’lu yıllarda belirgin bir şekilde uzaklaşarak iktidara angaje olmuş bir

RTÜK Matruşkası

RTÜK Matruşkası

“Yunan sitesinden bu yana siyaset, bir yere kök salma yoluyla site ya da ulus olarak tanımlanan insan topluluklarını yönetme sanatıdır.”[1] Jean-Marie Guehenno, siyaseti tanımlarken yönetme sanatı olduğuna vurgu yapar. Yukarıdaki tanımı yer verdiği kitabının ilerleyen sayfalarında da yönetme sanatının araçlarından ve bunların siyaset ile toplum arasındaki bağlantıyı nasıl oluşturduğundan bahseder.