Özgür Özdemir

Avukat, Sivil Toplum Çalışanı

[voiserPlayer] “Yunan sitesinden bu yana siyaset, bir yere kök salma yoluyla site ya da ulus olarak tanımlanan insan topluluklarını yönetme…