Can Durmuşoğlu

Türkiye Dirençli Kentler İnşa Edebilir mi?

Türkiye Dirençli Kentler İnşa Edebilir mi?

Yangınlar, depremler, seller, kuralıklar ve son olarak da bütün dünyayı oldukça sert bir şekilde etkileyen Covid-19 pandemisi. Gündelik hayatımızda sıradan haberler olarak yer alan bu doğal tehlikeler (natural hazards) ve yarattığı afetlerin (disasters) etki ve sayıları yıldan yıla artmakta olduğu bilinmektedir. Birleşmiş Milletler, 2020’nin içerisinde yayınladığı ve son 40 yıllık

Bir Lezzet Ankara Tartışması: Peki Hiç mi Faydası Yok?

Bir Lezzet Ankara Tartışması: Peki Hiç mi Faydası Yok?

Son dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) “Lezzet Ankara” uygulaması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Beltur isimli iştiraki özelinde “kamunun piyasaya müdahalesi” üzerinden, kısıtlı da olsa, bir tartışma yürütüldüğü görülmektedir. Yapılan tartışmalar, yerel yönetimlerin neden bu gibi faaliyetlerin içinde bulunduğunu pek de sorgulamadan konuyu sadece iktisadi alana sıkıştırmış;   konunun ortak fayda/kamu