Umut Can Babayiğit

Avukat, Babayiğit Avukat Bürosu

Sokağa Çıkma Yasakları: Anayasal Devlet Olmak?

Sokağa Çıkma Yasakları: Anayasal Devlet Olmak?

Giriş Türkiye’de açıklanan ilk Coronavirus vakasından kısa bir süre sonra sokağa çıkma yasakları başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin kullanımını önemli ölçüde etkileyen birçok kısıtlama uygulanmaya başlanmıştır.[1] Bu kısıtlamaların çok az bir kısmı kanunla[2] öngörülürken büyük bir çoğunluğu ise idari işlemlerle[3] [4] gerçekleştirilmiştir. Kısıtlamaların başladığı tarihten itibaren yaklaşık bir