Tuncer Beyribey

Doktora Adayı, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

Bir Boş Gösteren Olarak Terörizm (2): 1970’li Yıllarda Türkiye

Bir Boş Gösteren Olarak Terörizm (2): 1970’li Yıllarda Türkiye

Bir önceki Daktilo1984 yazımda, terörizmin bir boş gösteren olduğunu iddia etmiştim ve bu bağlamda terörizm kavramı üzerine yürütülen hegemonik mücadele sürecine değinmiştim. Bir boş gösteren, gösterileni belli olmayan ya da muğlak olan gösterenler için kullanılıyor. Boş gösterenlerin önemi siyasi hegemonyanın kuruluş süreçlerinde bağlantı noktaları olmalarından geliyor, çünkü kavramlar siyasi süreçlerde

Bir Boş Gösteren Olarak Terörizm (1): Kuramsal Bir Tartışma

Bir Boş Gösteren Olarak Terörizm (1): Kuramsal Bir Tartışma

Terör, terörist ve terörizm kavramları tarihsel olarak bakıldığında farklı dönemlerde farklı imalara sahip kelimeler olarak karşımıza çıkmaktalar. Örneğin, terör kelimesi Fransız Devrimi’nden sonra kurulan Robespierre yönetiminde rejim karşıtlarına yönelik uygulanan baskıcı ve hatta kanlı politikaları olumlayan bir anlama sahipti. Meşhur Terör Dönemi buna denk gelmektedir. Fakat Terör Dönemi sonrası kelime