Talha Barış Yapıcı

Balıkçıydım Borsacı Oldum: Hollanda’nın Kısa Öyküsü

Balıkçıydım Borsacı Oldum: Hollanda’nın Kısa Öyküsü

Bataklık ve balçık topraklara sahip olması nedeniyle uzun yüzyıllar boyunca yerleşim yeri olmayan bugünkü Hollanda coğrafyasında 14.-15. yüzyıllardan sonra insan popülasyonu artmaya başlamıştır. 17. Yüzyıl sonrasında ise tarımda, denizcilikte, ticarette dünyanın en büyük markası haline gelmiştir. Hikâyemizin sorusu şudur: Bugün tüm dünyanın hâlâ övgüyle bahsettiği; küçücük ve elverişsiz bir toprak,