Sait Mürsel Çeşitçioğlu

100. Yılında Türkiye’nin Kurucu Babaları

100. Yılında Türkiye’nin Kurucu Babaları

Demokrasimiz ve ülkemiz için büyük bir iftihar vesilesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yaşında. Kurtuluş mücadelesini icra eden ve bir hükûmet kurmak suretiyle egemenliğe hukuki ve siyasi vücut bulduran 1. Meclis, Türkiye Cumhuriyeti’nin şüphesiz kurucu babaları. 1921 Anayasası bu ülkenin kurucu iradesinin hukuki belgesi iken, cumhuriyet rejiminin kurucu kodları

Dindarların Kaygılarıyla Yüzleşmek

Dindarların Kaygılarıyla Yüzleşmek

Sait Mürsel Çeşitcioğlu, Hukukçu Türkiye’nin geldiği siyasi durum hakkında çok sayıda fikir ve değerlendirme olmakla birlikte, kutuplaşmış bir siyasal atmosferde aslında manzara-i umumi son derece berrak. Eğer temennilerini tespit zanneden bir entelektüel değilsek, Türkiye’nin çok partili siyasi tarihindeki olağan akışın en azından şu iki fay üzerinde şekillendiğini biliriz: Birincisi, dini