Özgür Şeker

Doktora Öğrencisi, University of Pennsylvania

Sosyal Devlet Tartışmaları: Eksik Teorik Çerçeve

Sosyal Devlet Tartışmaları: Eksik Teorik Çerçeve

Birçok ülkede artan gelir eşitsizliğine karşı ilk akla gelen çözüm sosyal devlet olmaktadır. Sosyal devlet tartışmalarında sosyal devleti savunan argümanların çoğu ahlaki ve duygusal temelli oluyor. Karşısında duran argümanların da temelinde genelde devletin verimsizliği veya elindeki bu gücün devleti tarafından kötüye kullanılabileceği var. Sosyal devletin rekabeti düşürmesi sebebiyle ekonomik büyümeyi