Nicolas Hube

Avrupa’da Popülizm ve Covid-19: Pandeminin İlk Dalgasından Öğrendiklerimiz

Avrupa’da Popülizm ve Covid-19: Pandeminin İlk Dalgasından Öğrendiklerimiz

Sıklıkla popülist partilerin büyük çaplı krizlerden seçim namına fayda sağlayarak çıktıkları varsayılır. Ancak Giuliano Bobba ve Nicolas Hubé’nin ortaya koyduğu üzere, popülist aktörler, Covid-19 pandemisinin beraberinde getirdiği krizi politize etmekte güçlük çekiyorlar. Bobba ve Hubé, pandeminin Avrupa’daki ilk dalgasını ele alan yeni kitaplarından hareketle krizlerin, popülist partilerin seçim cazibesine etkilerine