Mehmet İlhanlı

Cihad ve Motivasyon Aracı Olan Neşid’in Görsel ve Metinsel Analizi

Cihad ve Motivasyon Aracı Olan Neşid’in Görsel ve Metinsel Analizi

Giriş “Ne kendimi başkaları için kurban edeceğim ne de başkalarını kendim için” der objektivizmin kurucusu Ayn Rand (2015). “Ben”i merkeze koyup bencil bir bakış açısıyla hayata bakan Rand ve onunla aynı görüşteki kişilerin tersine tarih, her dönemde kolektivist ve altruist (diğerkam) kişilerin, grupların ve inançların mücadelelerine sahne olmuştur. Diğerkamlık her