Görkem Özdemir

Ekonomist

Millennial Socialism’in -varsa- Türkçesi

Millennial Socialism’in -varsa- Türkçesi

The Economist’in 14 Şubat 2019 tarihli sayısının kapak konusu Millennial Socialism şeklindeydi. Gerçi yazının tonu elbette yayınlandığı mecrayla da ilişkili olarak bu harekete ve yeni sol söylemlere daha eleştirel bir yaklaşımdaydı. Fakat, her hâlükârda Alexandra Ocasio-Cortez’in seçim başarısı, her ne kadar başkan adaylığı için yapılan önseçimi kazanamasa da Bernie Sanders’ın