Boran Eroğul

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Öğrencisi

Popülizm, akademisyenler tarafından sınırları çizilmekte zorlanılan bir konudur. Kimileri popülizmi başlı başına bir ideoloji olarak değerlendirirken, kimi akademisyenler ise popülizmin…