Batuhan Samet Tezel

Yirmi Yıl Krizi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Yirmi Yıl Krizi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Yirmi Yıl Krizi, Büyük Savaş sonrası dönemde yaşanan paradigma değişimini ve bu değişimin uluslararası sistem üzerindeki etkisini analiz etmektedir. E.H Carr çarpıcı bir şekilde uluslararası sistemin doğurduğu krizlerin ve barışın önündeki engellerin tespitini yapmaktadır. Etik, siyaset, hukuk ve barış kavramlarına karşı eleştirel bir bakışla yaklaşmakta ve bu kavramlara kendi dönemi