Ali Sencan Gökkurt

Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Öğrencisi

Neoliberalizmin devri kapandı, Neo-İlliberalizm çağına hoşgeldiniz

Neoliberalizmin devri kapandı, Neo-İlliberalizm çağına hoşgeldiniz

Yazının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz. Gelişen teknoloji, milliyetçi politikalar ve milyarderler kulübü yeni bir politik ekonomi düzeni yarattı. Peki, virüsün bu yeni statüko üzerindeki etkisi nasıl olacak? Krizin Yeniden Canlanması Koronavirüs ve onun üzerinden yürüyen politik mücadeleler dünyayı rehin aldıkça, pandeminin ortaya çıktığı (jeo) politik ve ekonomik bağlamı incelemek yerinde olur.

Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler

Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler

Siyasal, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve teknolojik gelişmelerin damgasını taşıyan küreselleşme süreci, günümüzde akademik çevrelerce önemle üzerinde durulan ve analizi yapılan kavramlardan bir tanesi haline gelmiştir. Küreselleşme her ne kadar çok boyutlu olarak tartışılsa da esasen temelinde ekonomik bir süreçtir. Özellikle 1980’lerden bu yana küreselleşmenin ekonomik boyutu, neoliberal bir görünüm kazanmıştır.