Yalçın Çakmak

Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü

İsmail Saymaz Röportajı

İsmail Saymaz Röportajı

Tarikatlar, bilhassa günümüz Türkiye’sinde adı sıkça geçen yapılar olarak gündemimizi işgal ediyor. Bu bakımdan, 1980 darbesine giden süreçte sağ ile sol arasındaki çatışmalı ortamda İslamcı ve tarikat yapılarının nerdeyse hiçbir zarar görmedikleri ve bunun da bilhassa gerçekleşen darbe sürecinden yara almadan sıyrılmalarına vesile olduğu görüldü. Tabi bu tablonun oluşmasında darbe

Dersimlinin Kaderi ve Kamer Genç’i Anmak…

Dersimlinin Kaderi ve Kamer Genç’i Anmak…

Kısa bir süre önce Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladığım doktora tezimden sonra Dersim’e dönerek, ildeki üniversitede göreve başladım. Bu yazıyı gerek kendim gerekse yakın çevremden edindiğim deneyimlerime dayanarak kaleme alıyorum… Yaşamın kendine has birçok güçlüğü var. Hele ki Türkiye’de yaşıyorsanız bu güçlükler daha da katmerli. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da ifade ettiği gibi