Tunay Şendal

Sosyal Demokrasinin Konjonktürel Krizi

Sosyal Demokrasinin Konjonktürel Krizi

Tek biçim ve klişe bir tanımlamaya sahip olmayan sosyal demokrasi kavramı, Przeworski’nin yorumuyla “kitlelerin müdahalesi, katılım ve siyasal hakların genişlemesi” temeline inşa edilmiştir. Genel kabul gören tanımıyla sosyal demokrasi, “Bırakınız yapsınlar” yaklaşımına karşıt olarak demokrasinin olmazsa olmaz değerlerinden özgürlük ve eşitlik ilkelerini genişleterek demokratik kolektif icraların pratize edilmesini öngören bir