Pınar Özkan

Avukat

En temel hakkımız olan yaşam hakkına ilişkin olan Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkrası şöyledir: “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını…