Mansur Bakır

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi, Medeniyet Üniversitesi

Laiklik Tartışmasına Arap Dünyasından Bakmak: Fuad Zekeriyya ve İslamcı Eleştirilere Cevapları

Laiklik Tartışmasına Arap Dünyasından Bakmak: Fuad Zekeriyya ve İslamcı Eleştirilere Cevapları

19. yüzyıl boyunca gerek Mısır gerekse Osmanlı modernleşme hareketlerinin yükselişe geçmesiyle, pek çok Batılı kavram gibi “laiklik/sekülerlik” tartışması da yerel aydın sınıfları arasında kendisine yer edinmişti. Öyle ki bu fikir alışverişi neticesinde Mısır, Arap dünyasının geri kalanından daha farklı bir siyasi ve sosyal dönüşüm geçirmiş ve laiklik düşüncesinin de kendi

Yeni Bir Mobilizasyon Aracı Olarak Suudi Milliyetçiliği

Yeni Bir Mobilizasyon Aracı Olarak Suudi Milliyetçiliği

Resmî olarak 1932 yılında kurulan Suudi Arabistan Krallığı yıllardır dini referanslarla yönetilmektedir. Yıllar önce Suudi ailesinin Vahhabilik mezhebini kabulü ve ülke siyasetinde bunu resmileştirmesi hem modernleşme sürecini yaşayamayan Arabistan toplumunu mobilize etmenin bir yolu hem de dini referanslar vasıtasıyla krallığa sadık tebaa yaratmanın da anahtarıydı. Ancak, ülke siyasetindeki bu katı