İsmail Hakkı Akkuş

Yüksek Lisans Öğrencisi, University of Essex

Osmanlı’da Bir Meşruluk Kaynağı Olarak Ulema

Osmanlı’da Bir Meşruluk Kaynağı Olarak Ulema

Farklı ülkelerde ortaya çıkmış olan yeni teknolojilerin ya da icatların başka toplumlar tarafından benimsenmesinin tarihi, dünya tarihinin önemli konularından bir tanesidir. Toplumlar, yeni teknolojilere ve buluşlara ne kadar yol açabildikleri, bunları ne kadar destekleyebildikleri ya da ne kadar mucit yetiştirebildikleri ölçüde gelişmişlerdir demek çok da yanlış bir önerme sayılmaz. Bu